Het Geldrops Mannenkoor werd in 1974 opgericht als voortzetting van het Zesgehuchtens Mannenkoor. Dit koor dat in de jaren vijftig een enorme bekendheid genoot in de regio, kende in haar topjaren een ledenbestand van meer dan zestig zangers. Mede onder invloed van de opkomende televisie brokkelde dit ledenbestand steeds verder af. Eind jaren zestig werd een dieptepunt bereikt met een ledental van minder dan twintig -overigens enthousiaste- zangers. Het toenmalige bestuur ging gesprekken aan met een tweetal herenkerkkoren die evenals het Zesgehuchtens Mannenkoor onder leiding stonden van de heer Piet Hillenaar. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van het Geldrops Mannenkoor met een veertigtal zangers. Het koor stond uiteraard onder leiding van Piet Hillenaar. We noteren de datum: 24-03-1974.

Het koor gaf een groot aantal concerten voor een zeer gevarieerd publiek. De bekendsten zijn de viering van het eerste lustrum met het Tilburgs Begeleidingsorkest en de concerten met het Utrechts Byzantijns Koor.

Om allerlei redenen slonk echter het ledenaantal.

Onder de deskundige en bezielende leiding van Jan Berkers ging het vanaf midden jaren tachtig weer crescendo met het koor. Het repertoire werd uitgebreid met liederen van Schubert en Mendelssohn, maar ook negrospirituals en songs uit het barber-shop genre, zodat met de traditionele mannenkoorwerken een breed scala aan repertoire is ontstaan. Daarnaast werd hard gewerkt aan de koorklank.

Het resultaat van dit alles is, dat na een concert nogal wat complimenten te beluisteren zijn over repertoirekeuze, de koorklank, en “manier van zingen”.

Het Geldrops Mannenkoor richt zich bij zijn optredens in het algemeen op de regio. Vaste onderdelen van het jaarprogramma zijn bijvoorbeeld:

Het Valentijnsconcert, Geldrop-Mierlo Cultureel Weekend en het Najaarsconcert. Het slotconcert vindt meestal plaats in een van de Geldropse bejaardenhuizen.

In 2012 heeft Jan Berkers, na het koor 25 succesvol te hebben gedirigeerd, het dirigeerstokje doorgegeven aan Antoine Kop. Antoine Kop is in het verleden zelf een succesvolle zanger geweest, hij heeft zich later omgeschoold voor koordirectie.

Het Geldrops Mannenkoor telt op dit ogenblik 27 leden, goed verdeeld over de vier stemmen.

Het koor repeteert op donderavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Gemeenschapshuis Zesgehuchten.

Vragen en antwoorden

Zijn jullie op zoek naar leden?

Mannen die van mannenkoorzang houden en zich geroepen voelen om een uurtje of twee per week met ons mee te zingen, te repeteren, zijn van harte welkom. U begrijpt dat wij de geoefende werken ook graag een aantal keren per jaar willen uitvoeren voor publiek.

Wat zingen jullie zoal?

Het Geldrops Mannenkoor is een profaan koor. Dat wil zeggen dat we normaliter in theaters, zalen, en andere gelegenheden zingen, en alleen bij speciale gelegenheden de diensten in de kerk begeleiden. Het repertoire van het koor bestaat uit traditionele meerstemmige mannenkoorwerken zoals volksliederen uit verschillende landen, operawerken, negrospirituals, Barbershop werken enz.

Wat bedoelen jullie met 'themaconcerten'?

Een aantal jaren geleden is het koor begonnen met het opbouwen van een nieuwe traditie. In de vorm van zogenaamde themaconcerten zingen wij werken vooral van bepaalde componisten.

In 2002 is als eerste componist Schubert gekozen en zijn een tweetal concerten met zijn werken uitgevoerd. In 2005 werden themaconcerten gehouden geheel gewijd aan Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Op dit moment gebruiken we nog steeds veel werken van Schubert en Mendelssohn, aangevuld met werken uit verschillende opera’s.

De stukken van Schubert en Mendelssohn vormen nog steeds een belangrijk deel van ons repertoire maar dit wordt afgewisseld met operaliederen, stukken uit Barbershops , werken uit de Russische orthodoxe kerk, volksliedjes uit verschillende landen.

In 2019 hebben we in het kader van ons 45-jarig bestaan een groot concert gegeven geheel in Italiaanse stijl, met medewerking van een orkest, mandoline en accordeonspelers, soliste, en pianiste. De Italiaanse werken liepen van middeleeuwse muziek, via bekende Italiaanse operamuziek tot aan bekende Italiaanse volksliederen.

Wat is de contributie?

De koffie en / of thee staat in de pauze klaar en voor uw koorkostuum zorgen wij. De contributie bedraagt slechts €14,00 per maand. Wij verzorgen voor u de zangmap met zangstukken, concertmap etc..

Wanneer repeteren jullie?

Wij repeteren op donderdag avond van 20.00 tot 22.00 uur.

Waar repeteren jullie?

De repetitieruimte is gelegen in het gemeenschapshuis van Zesgehuchten-Geldrop. U vindt het gemeenschapshuis op Papenvoort 1 te Geldrop.

Hoe repeteren jullie?

Onder de uitstekende leiding van onze dirigent Antoine Kop, zelf een gerenommeerde operazanger, brengen wij veel verschillende muziekstukken, in allerlei talen en in allerlei stijlen van mannenkoorzang.

Welke stemmen hebben jullie?

Binnen de 4 stemmen in ons koor (tenoren I en II, bariton en bas) gaat een zanger u begeleiden en helpen om uw weg te vinden in ons koor.

Niet het antwoord gevonden wat u zoekt?

Dan beantwoorden wij uw vraag graag alsnog! Laat uw gegevens achter of neem contact met ons op, zodat we u zo snel mogelijk van een reactie kunnen voorzien.

Vraag verzenden